Tussendijken

Wat gebeurt er onder je huis?

Veel huizen in Rotterdam zijn gebouwd op houten palen. Bij een aanzienlijk deel van deze houten paalfunderingen ontstaan problemen. Dat zie je niet altijd direct, maar kan tot grote schade leiden. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat deze problemen worden voorkomen, daarom geeft zij subsidie voor funderingsonderzoek.

Inmiddels hebben wij onze aanwezigheid in Tussendijken afgerond. We zijn nog met een paar onderzoeksblokken in gesprek om hun te helpen met offertes. Toch nog laten onderzoeken? Op de funderingswebsite van de gemeente, www.duikinjefundering.nl, is alle informatie te vinden.

Stappenplan

Vaak delen meerdere woningen, panden of VvE’s één fundering. Daarom werk je samen met de buren aan funderingsonderzoek. Steenvlinder begeleidt je bij het contacten leggen, offertes opvragen, opdracht geven en alles wat er nog bij een onderzoek komt kijken. Daarna weet je alles over de fundering van je huis. 

1. Neem contact op met Steenvlinder

Je wil meer weten over het laten onderzoeken van je fundering. Steenvlinder kan je hierbij helpen.

2. Samenwerken met de buren verlaagt de kosten: vorm een groep

Eigenaren die de fundering met de buren delen moeten samenwerken om deze te laten onderzoeken. Het is mogelijk om samen en zo goedkoper een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Deze funderingen vormen dan een "onderzoeksblok". Neem contact op met de buren om de samenwerking op gang te brengen. Wij begeleiden je hierbij. Je krijgt meer voor elkaar als je contactpersoon wordt. Neem contact op met ons op als je dit graag wilt.

3. Vraag offertes aan en kies een offerte
Als jullie met een groep eigenaren besluiten om de fundering te laten onderzoeken moeten jullie offertes opvragen. Wij kunnen jullie in contact brengen met onderzoeksbureaus en helpen om een offerte te kiezen. Kijk daarbij naar de prijs, maar misschien spelen gevoel en communicatie bij en met het bureau ook een rol. Wij stemmen met de gemeente af hoeveel subsidie jullie krijgen.
4. Subsidie
De gemeente geeft subsidie voor funderingsonderzoek: maximaal 75% van de kosten met een maximum bedrag van € 1500 per eigenaar. Voorwaarden: buren werken samen, een erkend bureau onderzoekt de fundering en de eigenaren delen het rapport met de gemeente.
5. Geef opdracht en laat de fundering onderzoeken
Als alle eigenaren uit de groep akkoord zijn met de offerte geven jullie opdracht aan het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau onderzoekt daarna de fundering.
6. Het onderzoeksbureau levert een onderzoeksrapport

Het onderzoeksbureau vat de uitkomst van het onderzoek in een onderzoeksrapport samen. Dit rapport wordt door de gemeente getoetst: voldoet het aan de kwaliteitseisen? Zo weet je zeker dat je een degelijk en betrouwbaar rapport krijgt. Eigenaren die vóór de zomer opdracht geven voor funderingsonderzoek krijgen na afronding van de werkzaamheden nog begeleiding door Steenvlinder.

7. En daarna…?

Elke deelnemer weet hoe de fundering ervoor staat. Nu is het duidelijk of er vervolgstappen genomen moeten worden. Het funderingsloket van de gemeente is voor vragen bereikbaar. Wie verdere begeleiding wenst kan ook bij Steenvlinder terecht.

Veelgestelde vragen

Funderingsonderzoek

Waarom is Tussendijken aangewezen voor funderingsonderzoek?

In Tussendijken staan veel panden op houten palen. Dat kan tot problemen leiden. Daarom heeft de gemeente besloten om particuliere eigenaren in deze wijk gratis procesbegeleiding aan te bieden. Steenvlinder heeft hiervoor opdracht gekregen.

Is Tussendijken de enige buurt met procesbegeleiding voor onderzoek?

Nee, er werd al in andere buurten van Rotterdam funderingsonderzoek met procesbegeleiding uitgevoerd en op dit moment worden ook in andere buurten de houten paalfunderingen onderzocht. De subsidieregeling voor onderzoek geldt niet alleen voor het Tussendijken.

Welke voordelen heeft funderingsonderzoek?

Eigenaren die de fundering laten onderzoeken weten of zij op korte termijn actie moeten ondernemen of niet. Een onderzoeksrapport is een goed vertrekpunt om de ontwikkeling van de fundering te monitoren. En bij verkoop van woningen wordt steeds vaker gevraagd wat de staat van de fundering is.

Ik denk/weet dat mijn woning anders gefundeerd is. Wat dan?

We hebben het funderingstype ingeschat op basis van beschikbare informatie van de gemeente. Als jouw funderingstype onzeker is, dan kunnen we dit door onderzoek achterhalen. Neem contact met ons op als je denkt dat jouw fundering anders is.

Hoe werd de lijst met te onderzoeken panden van Rotterdam opgesteld?

De lijst met panden in Tussendijken die in aanmerking komen voor wijkgericht onderzoek is door de gemeente o.b.v. de funderingskaart Rotterdam opgesteld. Hier is vermeld welk pand welk type fundering heeft.

Wat is een onderzoeksblok?

Het is mogelijk dat eigenaren van woningen die naast elkaar liggen samenwerken aan funderingsonderzoek. Deze funderingen vormen dan een onderzoeksblok. Het is efficiënter, goedkoper en interessanter om meerdere funderingen als blok te laten onderzoeken dan afzonderlijk.

Wat doet een contactpersoon?

De meeste woningen in Rotterdam zijn niet vrijstaand, maar staan aan elkaar en delen de fundering met buurpanden. Eigenaren en buren werken daarom samen. Steenvlinder is aanspreekpunt voor contactpersonen en voorziet hen van informatie. We zorgen samen dat zoveel mogelijk eigenaren meedoen. Iedereen kan contactpersoon worden. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via de website of stuur ons een e-mail.

Met wie ga ik mijn fundering laten onderzoeken?

De meeste woningen in Rotterdam zijn niet vrijstaand. Ze staan naast elkaar en delen de fundering. Deze kunnen het beste tegelijkertijd worden onderzocht. Voorwaarde voor subsidie is dat meerdere panden tegelijk onderzoek doen.

Is er subsidie beschikbaar?

De gemeente Rotterdam subsidieert onder voorwaarden onderzoek naar de kwaliteit van houten paalfunderingen. De gemeente betaalt maximaal 75% van de kosten met een maximum bedrag van € 1500 per eigenaar.”

Wat kost funderingsonderzoek?

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van de fundering en het aantal eigenaren dat meedoet met het onderzoek. De definitieve kosten zijn bekend als eigenaren een offerte opvragen en de subsidie is berekend.

Krijgen eigenaren die niet mee doen ook een rapport?

Nee, alleen wie meedoet aan het onderzoek ontvangt een rapport. Adressen die niet meedoen worden in het rapport niet genoemd. Rapporten worden opgenomen in de openbare funderingskaart. 

Ben ik verplicht mee te doen?

Nee, deelname is niet verplicht. Toch kan het goed zijn om mee te doen. Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan. Door funderingsonderzoek kan je als eigenaar meer duidelijkheid krijgen over de staat van de fundering. Bij een aangetaste fundering kan je op tijd actie ondernemen en zo de eigen veiligheid waarborgen en verslechtering van uw pand voorkomen.

Wat doe ik met de uitkomsten van het rapport?

Uit het rapport kan blijken dat de kwaliteit van de fundering nog goed is. Je hoeft dan niets te ondernemen. Het kan ook zijn dat de fundering matig is en dan is het advies om in de toekomst te herstellen. Uit het onderzoek kan ook blijken dat funderingsherstel snel nodig is. Het onderzoeksbureau kan de rapporten toelichten en adviseren over vervolgstappen. 

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Sabeth of Tim van Steenvlinder.
Sabeth of Tim helpen je graag verder als je specifieke vragen hebt over de mogelijkheden van onderzoek.

Contactformulier
Tussendijken

Heb je een vraag? Wil je de Nieuwsbrief ontvangen? Of wil je graag contact met ons? Dat kan!

Je kunt dit aangeven in het onderstaande formulier.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op social media:

© 2015 - 2022 Copyright | Privacyverklaring